Osobní konzultace: Růst, rozvoj, síla

Individuální konzultace osobně v Praze / online

Pokud se nemůžete nebo nechcete zúčastnit skupinového kurzu, můžeme se sejít osobně nebo online na individuální konzultaci.

Kudy kam?

Jde o formu individuální podpory na cestě osobního rozvoje, ať jste v jakékoli její fázi, v jakémkoli věku či situaci. V rámci osobních konzultací vám pomohu se zorientovat ve vaší situaci a nasměrovat vás k výběru vhodných postupů a seberozvojových metod.

Chcete-li jít do hloubky se mnou, můžeme využít metod transformačního koučinku, empowermentu nebo hloubkové analýzy vašich hodnot. Oproti terapiím nebo běžnému koučinku nejde jen o dotazovací metodu, která vás povede za ručičku, dokud nenaleznete své odpovědi. Můj způsob práce poměrně rychlý, akční a bez chození kolem horké kaše. Moji klienti dostávají konkrétní výzvy a praktické úkoly. Díky tomu se lze se setkávat i nárazově, když potřebujete “nakopnout” nebo udělat “upgrade.”

Věnuji se také tématice duchovního rozvoje, do které se snažím vnést trochu pragmatičnosti a stát nohama na zemi. Pomáhám lidem se zorientovat na jejich duchovní cestě a překonat zmatená a náročná období. Můj přístup je v tomto nedogmatický a multikulturní, takže je vhodný i pro ateisty.

Co pro vás mohu udělat v rámci konzultací

Osobní rozvoj

 • Kompas pro vaši cestu – v oboru osobního rozvoje se pohybuji již 30 let a spolupracuji s odborníky jak na straně tradičních metod (psychologie, psychoterapie, psychiatrie), tak businessových přístupů (coaching, projektový rozvoj), ale i alternativních přístupů (zážitkové terapie, celostní medicína, duchovní techniky). Moje oblíbené metody jsou velice úzce zaměřené. Pokud pro vás nejsou vhodné, ráda vás nasměruji tak, abyste dostali ten správný typ péče. Proč? Protože mám spoustu aktivit a tvůrčích projektů, takže pokud mi to s klientem “nesviští,” tak ho radši odešlu jinam a budu dělat něco jiného. To není případ terapeutů a koučů, jejichž živobytí závisí na tom, že se má klient vracet ideálně každý týden. Tohle jediné sezení vám může ušetřit spoustu peněz a roky chození od jednoho terapeuta k druhému.
 • Dáme křídla vaší kreativitě – mám dlouholeté zkušenosti s oblokováním kreativity u lidí, kteří si buď myslí, že vůbec tvořiví nejsou, nebo se někde cestou zasekli a svůj rozvoj sabotují. Více o tomto na stránce Koučink kreativity a projektové poradenství.
 • Anatomie hodnot – pochopení vlastních hodnot je zcela základní složkou seberozvoje. Od hodnot se vlastně odvíjí všechno ostatní. S mezinárodním týmem jsem vyvinula metodiku, která umožňuje jednak diagnostiku vašich problémů, ale také nalezení vašich autentických hodnot. Je v pozadí všech mých kurzů a pokud vás zajímá do hloubky, můžeme si na to společně sednout. Více o projektu Anatomie hodnot.
 • Empowerment aneb jak dorůst do své síly – poznáte-li své hodnoty a preference, získáte zdroj autentické síly a doslova i zdroj energie. Vaši osobní sílu dost možná někdo potlačil (výchova, společnost), ale i když je zadupaná, pořád tam někde je. Empowerment není o tom, že vám někdo “dodává odvahu,” ale že vám ukazuje, kde ji v sobě máte najít. Každý malý pozitivní krok dodává energie pro další a větší. Překvapivě jde o metodu, která se “neštourá v minulosti,” ale buduje na tom, kde jste teď, a jde dál.
 • Osobní transformace – podpora pro již probíhající nebo plánovanou osobní transformaci (odblokování problémů, rozvoj talentu, velká životní rozhodnutí, získávání zdravých návyků). Transformace se liší od terapií zejména rychlostí, přímostí a tím, že je založená na výzvách. Jde takzvaně “na kost.” Je to asi jako rozdíl mezi léčbou prášky a chirurgickým zákrokem. Cílem je vám nastavit zrcadlo a ukázat vám pravdu, i když třeba není příjemná. U jemnějších procesů vás kouč nebo terapeut nechává “dobrat se” k této pravdě, já vám jí ukazuji rovnou nebo vás záměrně stavím do situací, kde na ni “narazíte” tak, že to “nejde okecat.” Tím problém odblokujeme a dostáváme příležitost zpracovat vlnu emocí, které se v něm zauzlily – smutek, vztek, zklamání, nejistota. Vyžaduje to víc energie a odvahy, ale odměnou je vám rychlejší úleva a zpravidla trvalá změna. Více o tom, jak transformace funguje je zde: Mechanika transformace.

Duchovní rozvoj

Sem řadím všechno, co se netýká toho, jak “funguje naše mysl” (tedy naše běžné já). Oproti osobnímu rozvoji, jehož cílem je rozvinout naši osobnost (charakter, schopnosti, komunikaci atd.), cílem duchovního rozvoje je propojit tuto osobnost s naší duší a zařídit, abychom byli “silní na duchu.” Lidé se silným duchem jsou otevření, flexibilní, pozorní, všímaví, vnímaví, svobodomyslní, intuitivní, vysoce houževnatí (dokáží se snadno otřepat po porážkách), vidí ve věcech smysl a mají jasný směr. Obvykle mají také mnohem smysluplnější a hlubší vztahy,  žijí v souladu s vnitřními hodnotami a jsou silně napojeni na přírodu. Sečteno podtrženo: tohle bychom asi měli chtít umět všichni. Poznámka pod čarou: nemá to skoro nic společného s náboženstvím, které moc otevřené, flexibilní a svobodomyslné nebývá. Možná vás to překvapí, ale můžete být duchovní ateista.

Duchovní otázky nicméně nelze pojmout normální myslí. Jde o zkušenostní cestu, která dává jednotlivci spoustu výzev a může být velmi nepříjemná a matoucí. Bohužel, spousta duchovních změn se symptomaticky projevuje podobně jako např. deprese a běžná psychologická péče je obvykle řeší medikací! To celý proces buď zabrzdí nebo prodlouží na roky. Ještě větším problémem je celý business kolem ezoteriky, kulty a šarlatáni. Můj přístup je multikulturní a nedogmatický. Specializuji se na diagnostiku a opět buď následnou transformaci/empowerment nebo odeslání ke specialistovi. I v této oblasti vám tedy ráda pomohu se zorientovat a uvědomit se, kde vlastně na své cestě jste a kam dál. Například (ale nejen!) mohu pomoci ohledně následujících témat:

  • diagnostika bloků v systému tělo-mysl-duše – co neumím já, umí léčitelé nebo experti na práci s energií)
  • proces duchovního probuzení – obvykle náhlá a nečekená změna světonázoru a hodnot, která postaví život naruby),
  • ztráta víry nebo náboženství – rešení nekompatibility mezi tradičním náboženským světonázorem a vlastní duchovní cestou
  • tzv. “temná noc duše” – období odpojení se, kdy nic nedává smysl (nejvíc podobné depresi),
  • pochopení a zpracování vizí nebo transcendentálních zážitků – což může způsobit pořádný zmatek v životě (mít vhled je jen začátek),
  • rozvoj intuice – každý má jiné intuitivní vjemy a je dobré vědět, jak je kultivovat,
  • hluboké a osudové vztahy – spřízněné duše, karmické vztahy, dvojplameny (o tomto tématu dělám i kurz Láska bez pozlátka)
  • posvátná sexualita – alespoň základní orientace v tématu (jen teorie, praxi se nechte na doma – vhodné i pro páry),
  • otevření se novým možnostem – rozvoj talentu a potenciálu, typický rozkol mezi tím, co “chceme dělat” a co “máme dělat” z hlediska duše.

Proč jít na konzultace ke mně

Od roku 1996 se, kromě své tvůrčí praxe, věnuji tématu transformace, která se promítá prakticky do všech mých aktivit. Má vlastní práce se pohybuje na hranici uměleckých, podnikatelských a charitativních projektů, ale i vzdělávání a osobního rozvoje. Jsem stejně doma mezi vědci, lékaři, businessmany i ezoteriky. Žiji v multikulturním prostředí a jsem zvyklá hledat společnou řeč a podstatu věcí. Řadím se mezi tzv. multipotenciální lidi, kteří mají více, než jeden talent a více, než jednu kariéru. Díky této různorodosti se nezaměřuji jen na jeden obor, ale znám potřeby a příběhy lidí ze zcela odlišných prostředí. Vnímavost a otevřenost mých klientů, spolupracovníků a studentů se teď staly devizou pro vás. Více O mně.

 • Platba se provádí předem přes server Naučme se www.Naucmese.cz