Mastermind

Kromě konzultací pracuji také s konceptem mentoringu, zejména pro mladé nebo začínající umělce. Jde o proměnlivou nepravidelnou formu od skupinových sezení typu mastermind po individuální poradenství. Cílem je “vzít si mentorovaného na nějakou dobu pod křídlo” a poskytnout mu podporu a nastartování správným směrem. Někdy pomůže zpětná vazba, jindy doporučení určité knihy nebo zdroje, kontakty na odborníky, apod.

  • Vycházíme zde z aktuálních potřeb jednotlivců, jejich projektů a mé momentální kapacity.
  • Očekává se vysoká osobní motivovanost – přicházíte s otázkami “jak na to,” nikoli “zda a proč”?
  • Počet individuálně mentorovaných je velmi omezen, skupinová sezení jsou do 10 lidí
  • Mentoring je obvykle ukončen v kontextu dokončení cílového projektu nebo z potřeby uvolnění kapacity dalším mentorovaným
  • Skupinové akce se konají při dostatečném počtu zájemců, některé neformálně zdarma, jiné oficiálněji v cenových relacích podobných mým kurzům.
  • Mastermindová skupina se sestavuje na základě společných zájmů a osobních cílů zájemců, aby byla skupina maximálně kompatibilní. Pokud je vaše žádost zamítnuta, neberte si to osobně, třeba se budete lépe hodit do nějaké budoucí skupiny.
  • Kromě mne může vést některé mastermindové sezení jeden z mých kolegů nebo i jeden z účastníků, můžeme si také pozvat hosta. Jde o flexibilní formát ve kterém všichni přítomní přispívají svou troškou do mlýna. Ideálně pak skupina pokračuje v setkávání a vzájemné podpoře beze mne.
  • Velkou výhodou je, pokud už jste prošli alespoň některým z mých základních kurzů a mluvíme tedy stejným jazykem. Nerada se v mastermindech věnuji tématům, která jinak vyučuji, cílem tu je se věnovat tématům konkrétních účastníků.

Aktuálně plánuji spuštění Mastermindové skupiny na leden 2022.

V případě zájmu mne kontaktujte e-mailem na
michaela@michaela-freeman.com
Napište mi svůj příběh a záměr
pro osobní nebo tvůrčí rozvoj
– přesdvědčte mne, proč vás mám vzít do party
a co plánujete dokázat.
Nic neslibuji, ale budu se snažit.