Jak překonat strachy, které Tě svazují

Pro koho je tento kurz

Tento kurz je pro každého, kdo je ve svém životě svazován nějakým strachem – je jedno, zda opodstatněným, vázaným na předchozí trauma, nebo naopak zcela iracionálním. Tento kurz nenahrazuje terapeutická sezení a nebudeme tu ani chodit přes žhavé uhlíky ani skákat z letadla s padákem. Cílem je základní přehled o různých druzích strachu a přístupech k nim. Po tomto kurzu budete vědět, jakou cestou se vydat, které metody vám sednou a které ne.

Je velkým mýtem, že odvážní a úspěšní lidé nemají strach. Mají, ale umí ho identifikovat, přijmout, chápat a… nenechají se jím zastavit. Strach v našem životě plní důležité funkce, zejména ochranné a obranné. Nejčastěji nám ale prostě indikuje, že daná situace je důležitá. Pokud si to uvědomíme, můžeme se podle toho zařídit – věnovat patřičnou pozornost přípravě, říci si o pomoc, dohledat si informace, atd. Tehdy strach splnil svou funkci a mizí.

Co Tě v kurzu čeká

Tento kurz pojímám spíš přednáškově, s prostorem pro průběžné dotazy a sdílení. Není tu prostor na terapeutickou práci, možnost jít do hloubky s vlastním příběhem a zahojit se. To budete muset udělat doma nebo za pomoci nějakého průvodce. U mne je cílem dát vám komplexní orientaci a nástroj, díky kterému si svou situaci můžete snadno diagnostikovat a rozhodnout se pro další postup. Co si tedy probereme:

 • 7 forem strachu podle metodiky Anatomie hodnot
 • Míra strachu v našem životě – racionální a iracionální strachy, fóbie, traumata
 • Celostní přístup k překonávání traumat (alespoň jako nástřel pro představu)
 • Typické přístupy k překonávání strachů
 • Pro inspiraci jeden netypický přístup, který jsme se naučili z terapií za pomoci zvířat

Sedm základních druhů strachu

Existují stovky fóbií a bát se dá prakticky čehokoli. Víte, že existuje strach z dlouhých slov? Jmenuje se hippopotomonstrosesquippedaliofóbie. V rámci projektu Anatomie hodnot (což je taková velká hierarchická mapa lidských hodnot, principů a kvalit) jsme jako druhotný produkt objevili sedm typů strachu, které jsou ve své podstatě základem všech ostatních variací. V rámci sebe-diagnostiky je proto potřeba najít ten prapůvodní zdroj a adresovat kořen problému.

 1. Strach o přežití – sem patří základní existenční potřeby (vzduch, voda, jídlo, přístřeší…), což se v našem moderním světě často projevuje jako strach o peníze a hmotné statky, souvisí s tím také strach o zdroje peněz (zaměstnání, podnikání). Centrálním tématem je tu pocit bezpečí a komfort.
 2. Strach o zdraví – zde se jedná nejen o nemoci, ale hlavně o dopady v případě, že by přišla nemoc nebo došlo ke zmrzačení nebo zohavení (ztráty fyzické krásy, stárnutí). Kromě zdraví samotného je tento strach vázán na naši potřebu seberealizace (být schopen dělat to, co chci) a potřebu reprodukce (být schopen zplodit děti).
 3. Strach o samostatnost – zde se jedná o schopnost rozhodovat se o vlastním osudu (být autonomní), dělat věci podle vlastní vůle (integrita, nezávislost), ale také strach z toho, že mne ostatní nechají na holičkách nebo mne zradí. Tato úroveň má proto co dělat s odvahou jako takovou, s naší identitou, akčností, bojovností… a úspěchy. Často se projevuje nepřiměřenou sebeobranou při sebemenším “útoku.”
 4. Strach z opuštění – jsme společenská stvoření a pokud by nás skupina opustila v přírodě, zemřeme. Jde tedy o skutečně pradávný strach a snahu být součástí skupiny, být přijati a oblíbeni. Zejména pokud byl někdo v dětství opuštěn rodičem, nastává celá řada problémů se vztahy v dospělosti. Mnozí také mají až paranoidní strachy o své blízké nebo žijí s pocitem, že je partner určitě opustí, protože jsou “nemilovatelní.”
 5. Strach z nepochopení – na úrovni pravdy nastávají dva odlišné strachy – buď, že nám někdo lže nebo že nás někdo nepochopí. Oba jsou velmi toxické pro naše vztahy. U lží vzniká podezíravost a žárlivost, které nám mění pohled na realitu. Strach z nepochopení je nejen o osamělosti, ale i o možnosti, že si naše slova nebo jednání někdo vyloží nesprávně a následně se rozjede série negativních okolností mimo naši kontrolu, které mohou vyústit ve škodu nebo bezpráví. Ve výsledku se bojíme vyjádřit se autenticky.
 6. Strach o rozum – kolikrát říkáte “já se z toho snad zblázním” nebo “já snad přijdu o rozum”? Naše schopnost vnímat a myslet je neustále pod tlakem. Děsí nás myšlenka, že bychom nebyli plně při smyslech, že bychom zažili ztrátu paměti, jako například u Alzheimerovy nemoci. Na tuto základní potřebu “mít čistou mysl” pak navazuje spousta převlečených strachů.
 7. Strach ze ztráty svobody – svoboda je naší nejvyšší hodnotou, jsme ochotni za ni bojovat a někdy i umírat. Restrikce svobod je také primární formou trestu. Strachy z restrikcí a omezení se tedy rychle projevují všude tam, kde se nám někdo snaží přistřihovat křídla. Často se soustředíme na vnější svobodu, místo abychom našli svobodu vnitřní, a podle toho jednáme.

Většina strachů je podvědomých a jsou vázány na zcela fyziologické procesy. Jde tu o přežití, o základní informace obsažené v naší DNA. Je na nás, abychom tyto strachy dokázali rozeznat a dát na pravou míru, zjistit, odkud pramení a zda jsou či nejsou opodstatněné.

Co nás naučili delfíni

Při přípravě tohoto kurzu jsem požádala o názor kolegu Hasana, který je v Turecku delfinoterapeutem. Jeho denní praxe zahrnuje provádění lidí překonáním strachu z hluboké studené vody a velkých zubatých zvířat – delfínů. Nejen to, tímto procesem provádí z většiny těžce postižené děti nebo autisty, tedy klienty, se kterými může jen těžko komunikovat verbálně. Přesto je jeho vztah k nim založen na vytvoření důvěrného pouta, které ve výsledku znamená prakticky 100% úspěšnost překonání tohoto strachu.

Jeho přístup je do značné míry podobný mým zkušenostem z organizování canisterapie, kde děti musely často překonávat strach ze psů. V obou případech se pak na prvním překonaném strachu budují další posuny klienta. Tyto metody jsou mnohem praktičtější než “povídací terapie” a také mnohem rychlejší. V tomto kurzu je tedy využijeme jako inspiraci pro jeden z možných přístupů k vašemu strachu. Vysvětlím vám, které komponenty jsou tu ve hře a zkusíme vymyslet, zda by šly analogicky využít pro vaši situaci.

Proč přijít na kurz ke mně?

Tématu strachů se věnuji od roku 1996 v rámci odblokovávání tvořivosti a od roku 1999 v kontextu organizování a vyučování terapií za pomoci zvířat. Má vlastní práce se pohybuje na hranici uměleckých, podnikatelských a charitativních projektů a osobního rozvoje, což by bez překonávání strachů prostě dělat nešlo. To, co tu učím, praktikuji v denním životě.

Propozice kurzu

 • Pořadatel: Subjektiv z.s.
 • Místo konání: Studio Subjektiv v Hale 40, Pražská tržnice v Holešovicích (poblíž prodejny Alza) – mapku dostanete mailem
 • Čas: Nedělní dopolední 10:00 – 12:00
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Prostor pro vaše dotazy: průběžně, plus závěrečná diskuze cca 30 minut
 • Materiály: cena zarhnuje obsažné tištěné materiály pro domácí studium
 • Pohoštění: cena zahrnuje drobné pohoštění, teplé a studené nápoje

Jak praví známé rčení „Není se čeho bát, kromě strachu samotného.” Poznej ty své strachy a najdi si cestu k odvaze.

Přijď a přiveď přátele 🙂

Aktuální datum a přihlášení:

 • Přihlášky a platby zprostředkovává server Naučmese.cz a lze platit kartou online – VIZ PROKLIK NÍŽE.
 • Lektoři jsou vypláceni až po uskutečnění kurzu. Veškerou komunikaci ohledně plateb nebo storna, prosím, řeš přímo s nimi, jsou vstřícní a profesionální.

Pokud se Ti datum nehodí, lze si na Naučmese.cz vytvořit účet a přidat si kurz na seznam přání. Dostaneš pak automaticky oznámení, jakmile bude vyhlášen nový termín.