Metodika: Anatomie hodnot

Co je Anatomie hodnot?

Anatomie hodnot (Value Anatomy) je moderní metoda pro určování a uplatňování osobních a firemních hodnot. Jednotlivcům i organizacím pomáhá prozkoumat, identifikovat a aplikovat základní hodnoty v denní praxi.

Jde o propracovanou hierarchii zahrnující 1 029 principů a kvalit, které jsou společné všem lidem napříč kulturami, tradicemi a náboženstvími. Z nich jsme vybrali 154 stěžejních, ve kterých by se měl snadno zorientovat opravdu každý, včetně dětí. Lze je vnímat jako paletu, z níž si každý z nás vybírá to, co je mu nejbližší a co považuje za nejdůležitější. Díky tomu vzniká jedinečné osobní nebo týmové nastavení – jakési unikátní hodnotové DNA, z něhož se pak odvíjí každé rozhodnutí. Důkladná znalost vlastních hodnot je nezbytným předpokladem pro autentickou komunikaci, snadné rozhodování a naplňující život.

O projektu

Tato metoda je tvořena pro sebepoznání, ale ve své komplexní formě je určena jako profesní nástroj pro kouče, terapeuty, marketéry, učitele a další odborníky, kteří s tímto tématem pracují. Projekt Anatomie hodnot se mnou v angličtině vyvíjí mezinárodní tým již několik let. Zatímco základní struktura je již jasná a ověřená, pořád ještě ladíme detaily celé hierarchie a hlavně způsoby, jak tyto znalosti nejlépe předat. Kromě kurzů nebo knih se totiž jako efektivní možnosti jeví software pro tvorbu osobnostního/firemního profilu, motivační karty nebo třeba dětské hry. Než bude upečeno a přeloženo, používám principy, které vyplývají z Anatomie hodnot ve svých ostatních kurzech a konzultacích.

Kde a jak lze Anatomii hodnot využít?

Pro firmy a týmy

 • Vývoj brandu – jasné definování mise, vize a brandu na základě skutečných firemních hodnot
 • Marketing a PR – komunikování autentických firemních hodnot pro vybudování loajální klientely
 • Týmová kultura – aplikování sdílených hodnot v denní praxi organizace pro vybudování silého týmu a vzájemné podpory
 • Firemní coaching – vedení lídrů i zaměstnanců k rozhodování na základě hodnot, nejen osobních charakteristik

Pro osobní rozvoj

 • Osobní růst – identifikování vašich talentů a osobních zdrojů energie
 • Duchovní rozvoj – pochopení spirituality z nové, holistické a nedogmatické perspektivy
 • Dialog v rodině – otevření smysluplné konverzace s vaším partnerem a dětmi pro hlubší vztahy
 • Komunitní skupiny – nastartování dialogu v podpůrných skupinách a komunitních centrech

Pro léčení a vzdělávání

 • Terapie a léčení – diagnóza zdrojů problémů pro rychlou orientaci pacientů a znovunabytí stability
 • Transformační kurzy – osobní hodnoty jako páteř workshopů a seminářů
 • Lekce etiky – výuka moderním a kreativním způsobem bez tradičních dogmat
 • Life coaching – vedení sezení na téma osobních hodnot dodají klientům osobní sílu

Aktuální nabídka

Principy Anatomie hodnot se promítají prakticky do všech kurzů, které nabízím na tomto webu, ať již o nich přímo mluvím nebo jen ovlivnily strukturování informací. Ve studiu visí také plakát se 154 základními hodnotami, ke kterému se občas odkazuji. Pokud máte zájem o výtisk tohoto plakátu, lze se domluvit.

Mohu samozřejmě také zorganizovat přednášky nebo programy na téma osobních hodnot pro firmy a organizace.

Stejné principy používám pro individuálních konzultacích. Lze si objednat sérii 9 konzultací, kde společně projdeme všechna stěžejní témata a pomohu vám určit vaše konkrétní hodnoty.


Fotografie: Photo by Vlad Hilitanu on Unsplash